Stichting TandemTocht Keistad voor mensen met een visuele beperking

TandemTocht Keistad is een stichting bestaande uit een aantal enthousiaste bestuursleden die bijgestaan worden door een groot aantal vrijwilligers. In 2016 heeft TTK zijn eerste tocht georganiseerd. Het doel van TandemTocht Keistad is om jaarlijks in en rond de omgeving van Amersfoort een tandemtocht van ongeveer 45 kilometer te organiseren voor mensen met een visuele beperking. Wij streven ernaar om de deelnemers niet alleen een recreatieve fietstocht inclusief een puzzel aan te bieden maar ook dat zij een gezellige en prettige dag zullen beleven waarbij oude contacten weer worden verstevigd en nieuwe contacten worden opgedaan tussen deelnemers onderling en voorrijders. Wij hopen dit te bereiken door de deelnemers een compleet dagprogramma aan te bieden. Tijdens de tocht worden diverse stops gemaakt en een gratis lunch geserveerd. Tijdens de tocht wordt ook een puzzel georganiseerd met diverse opdrachten.

Impressie van TandemTocht Keistad voor mensen met een visuele beperking

Start en finish

Aan het eind van de dag komt men weer terug bij het startpunt. Daar kan nog wat worden nagepraat onder het genot van een drankje en daar vindt ook de prijsuitreiking van de puzzel plaats.

Faciliteiten

Deelnemers en vrijwilligers kunnen met eigen vervoer komen of gebruik maken van het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid. Ook is er opvang voor geleidehonden. Deelnemers kunnen hun eigen tandem meenemen of gebruik maken van een door ons aangeboden huurtandem. We proberen vervoer te regelen vanaf het station Amersfoort naar de start en finishlocatie. Ook kunnen deelnemers een eigen voorrijder meenemen. Zij die dit niet hebben kunnen gebruik maken van één van de vele vrijwilligers die zich beschikbaar stellen als voorrijder. De instructies voor de tocht kunnen in braille of groot-letter verstrekt worden.

Inzet vrijwilligers

Om deze tocht mogelijk te maken zijn er evenveel voorrijders als achter rijders nodig. Verder zijn er diverse vrijwilligers nodig voor ontvangst, bediening, organisatie, EHBO’ers, verkeersbegeleiders en motorrijders die tijdens de tocht het parcours af rijden om ter plekke te assisteren.  Deze vrijwilligers zijn wij veel dank verschuldigd: zonder hen is het immers niet mogelijk de tocht te organiseren. De tocht wordt georganiseerd in nauw overleg met tal van organisaties. Met name willen we hierbij vermelden de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, het instituut waar alle teksten worden omgezet in braille en de gemeente Amersfoort.

Kosten

De materiële kosten van het evenement worden gefinancierd door een bijdrage van de deelnemers en met behulp van fondsen van vele sponsoren. De afgelopen jaren  is dat allemaal prima verlopen. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat dat ook in de toekomst zal lukken. Een overzicht van alle sponsoren kunt u elders op deze website vinden.

Aanmelden

Je kan je aanmelden via de knop onderaan deze pagina.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn door ons als bestuur vastgesteld  en zijn bij het secretariaat opvraagbaar.

I

Martin Wubbe

Voorzitter Tandem Tocht Keistad

Bestuur Stichting Tandem Tocht Keistad:

Martin Wubbe Voorzitter
Bart LindersPenningmeester
Gerda van der KaapSecretaris
Corien OssendrijverLid

Algemene gegevens:

Stichting TandemTocht Keistad

Correspondentieadres: Leonardo da Vincistraat 3, 3822 EH te Amersfoort,

tel.nr. 06-47313020 (tussen 10.00 en 17.00 uur).

KvK: 64550222

Bank: NL09 RABO 0307 3969 67

Website        : www.tandemtochtkeistad.nl

e-mail adres : info@tandemtochtkeistad.nl

In 2024 vindt de tocht plaats op zaterdag 25 mei.

Via deze knop kan je je hiervoor aanmelden.