Nieuwsbrief september 2020

Beste Tandemliefhebbers,

In deze nieuwsbrief worden jullie bijgepraat over de huidige situatie: hoe gaan we als TandemTocht Keistad om met het Coronavirus. En daarnaast hebben we ons bestuurslid Gerda van der Kaap geïnterviewd. Het verrassende resultaat is hieronder te lezen.

Huidige situatie; hoe gaan we om met Corona? De uitbraak van het Corona virus en de Lockdown heeft de afgelopen maanden wereldwijd voor veel onrust gezorgd. Voor velen had dit ernstige en vaak ook fatale gevolgen. De angst voor ergere en meer uitbraken was overal voelbaar aanwezig. Alhoewel deze Pandemie in ons land afgezwakt is, is de toekomst nog best wel onzeker. Komt er een nieuwe uitbraak en hoe ernstig is deze? Wanneer is er een afdoende vaccin beschikbaar? En zo leven er bij vrijwel alle groepen en leeftijden in onze samenleving veel vragen. Vragen waar nog geen antwoord op is. Natuurlijk hopen wij dat alle deelnemers, vrijwilligers en hun dierbaren goed door deze crisis heen zijn gekomen. Nu de Tandemtocht dit jaar niet verreden kon worden  richten wij onze blik natuurlijk vooruit.  Dit uitstel wordt beslist geen afstel. Sterker nog …alle reden om het Lustrum, met nog meer enthousiasme te vieren.

Doordat zowat al onze sponsoren hun reeds gedane bijdragen en toezeggingen ook van toepassing hebben verklaard voor de tocht in 2021, zijn er geen zorgen over de begroting.  Dat is geweldig goed nieuws en geeft rust. En ja…., de route was al helemaal uitgestippeld dus ook daar hebben we geen zorgen over. De tocht gaat voor een flink stuk over de prachtige West Veluwe. Onderweg worden we getrakteerd op een paar leuke verrassingen ( sssstttt nog geheim hoor). En zoals we inmiddels gewend zijn, maken we er samen weer een leuke en veilige dag van. De Start en Finish locatie; Ambiance Houtrust in Hooglanderveen zet de deuren weer voor ons open.

De definitieve datum is ook al duidelijk. Het wordt 4 september 2021. Dus die datum kun je alvast in de agenda noteren.

Natuurlijk willen we de komende tocht in 2021 heel graag door laten gaan maar met 1,5 afstand houden wordt dat best lastig.

DAAROM…………..DENK  S.V.P MET ONS MEE S.V.P.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Binnenkort zullen we als bestuur weer bij elkaar komen en dan zullen we vooral praten over de voorwaarden waaronder het mogelijk moet zijn om de tocht door te laten gaan. Bijvoorbeeld een maximaal aantal deelnemers, meer diversiteit in de vertrek- en aankomsttijden, een extra scherm tussen de voor- en de achter fietser enz enz.

Graag hierbij een oproep: “wie heeft bruikbare TIPS en dan vooral tijdens de tocht en pauzelocaties???”

We kijken uit naar jullie reacties!

Met hartelijke groet uit de Keistad: Ton Veldt.

================================================================

Interview met Gerda van der Kaap 

In deze nieuwsbrief komt ons bestuurslid Gerda van der Kaap aan het woord.

Gerda is een actieve dame die na haar arbeidsleven ook graag actief wilde blijven. Zij was bijvoorbeeld al bestuurslid van een vrouwenkoor in Amersfoort en toen zij via haar buurvrouw werd benaderd om zich in te zetten voor de TandemTocht Keistad reageerde zij daar positief op en sinds die tijd (nu alweer ruim drie jaar geleden) stopt zij veel van haar energie in onze organisatie. Zelf heeft Gerda ook een beperkt zicht waardoor zij nog meer begrijpt waarom het fietsen op een tandem zo leuk is en wat er geregeld en georganiseerd moet worden om ervoor te zorgen dat de dag voor de deelnemers zo optimaal mogelijk verloopt. Gerda geniet ook volop wanneer zij op de tandem zit. De wind in je haren voelen, de vogels horen kwinkeleren, de wereld ervaren en bijzondere zaken waarnemen. Als je haar zo hoort praten dan krijg je meteen zin om mee te fietsen. Zij fietst ook graag op haar eigen tandem. Als het een beetje aardig weer is, dan wordt er overdag of ’s avonds met één van haar vrienden of één van de buurvrouwen een tochtje gefietst. Zij heeft zich ook opgegeven om dit jaar deel te nemen aan een motortocht, dan gezeten in het bakkie naast de motorrijder. Daar kijk ik nu al naar uit, zo hoor ik haar enthousiast vertellen. Voor de tandemtocht voert zij  met name allerlei activiteiten op administratief niveau uit. Bijvoorbeeld stelt zij de bestanden op waarin alle deelnemers, voor fietsers en andere vrijwilligers staan vermeld. En tevens moeten deze lijsten worden bijgehouden want er treden geregeld allerlei wijzigingen op. Met name vlak voor de tocht. Zij maakt graag gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo heeft zij bijvoorbeeld de opbouw en de relaties tussen de bestanden die wij als organisatie hebben, geperfectioneerd met als gevolg dat wijzigingen maar één keer hoeven te worden verwerkt waarna die automatisch ook in de andere bestanden worden aangebracht.

Ook wordt door haar veel energie gestoken in het informeren van alle betrokkenen over de voortgang van de tocht. De meeste communicatie gaat per mail of via de website. Maar ook per post moeten nog heel wat mensen goed worden geïnformeerd en ook daar is zij druk mee. Daarnaast ook nog veel contacten onderhouden met onze penningmeester Cees van den Heuvel. Immers, de deelnemers moeten vooraf betalen en dat moet natuurlijk goed worden bijgehouden. Een aparte uitdaging is het koppelen van de deelnemers aan de voor fietsers.

Gerda vertelt: “ik vind het leuk om de mensen wat beter te leren kennen, contact met hen te hebben (meestal per telefoon) en dan te koppelen aan een voorfietser waarmee het dan goed moet klikken op de dag van de tandemtocht. En daarbij moet je er goed op letten dat het aantal voorfietsers perfect is afgestemd op het aantal deelnemers die een voorfietser nodig hebben. Met name de laatste dagen betekent dat nogal eens wat improviseerwerk en flexibiliteit.  Ook omdat mijn telefoonnummer als contactnummer op de website staat vermeld, heb ik ook met regelmaat contact met deelnemers via de telefoon en e-mail, die mij met allerlei vragen bestoken. En dat vind ik één van de leuke dingen van mijn taak. Daardoor heb je meer in de gaten wat er leeft en met welke vragen de mensen zitten”.

Ook vindt Gerda het een uitdaging om elk jaar weer een aantal deelnemers van ongeveer 80 te behalen. Daarvoor moet je actief reclame maken voor de tocht en die op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Zo nam zij bijvoorbeeld het initiatief om in 2019 met een stand op de ZieZo beurs (in de Jaarbeurshallen) te gaan staan waar zij vele mensen die niet op de hoogte waren van de tandemtocht op de geneugten en genoegens van die tocht heeft gewezen. Ook is het leuk om elk jaar weer mee te denken om een mooi gevarieerd traject te vinden met mooie pauzeplekken, gevarieerde opdrachten  en een aantrekkelijke lunchlocatie. Over de tocht die voor dit jaar was voorbereid en die nu in 2021 zal worden gereden is zij zonder meer enthousiast. Met collega bestuurslid Cees van den Heuvel heeft zij deze tocht op haar eigen tandem al een keer gereden en zij is zeer te spreken over de gevarieerdheid van het traject, de verrassingen onderweg en de pauzelocaties. “Wat jammer dat de tocht dit jaar niet door kon gaan”, zo vertelt zij. “Maar ik verheug me dan ook dubbel op de tocht van volgend jaar”.

Op de dag zelf rijdt Gerda ook mee als deelnemer. Zij heeft de luxe een aantal vriendinnen te kennen waaruit zij de voorfietser kan kiezen. “Die dag gooi ik al het organisatorisch gedoe van me af en geniet van de dag. Als er iets niet helemaal 100% is dan zij dat zo, maar daar kan ik op de dag zelf niet mee zitten. En gelukkig leert de ervaring dat het overgrote deel van de zaken op de dag zelf gewoon goed geregeld is!”

Tenslotte spreekt zij de wens uit dat de lustrumtocht van 2021 in elk geval doorgaat, met of zonder coronamaatregelen, en dat het weer een mooie tocht mag worden zonder incidenten met veel plezier en genot!

In 2024 vindt de tocht plaats op zaterdag 25 mei.

Via deze knop kan je je hiervoor aanmelden.