Nieuwsbrief maart 2020

Hallo Beste Tandemtochters 

De volgende twee bijdragen van onze voorzitter Martin Wubbe en onze penningmeester Cees van den Heuvel gaan nader in op de organisatie. Martin gaat dan in op de organisatie in het algemeen en Cees zoemt dan meer in op wat er allemaal komt kijken om elk jaar een andere tocht te organiseren.

De organisatie van de Tandemtocht Keistad  Martin Wubbe (onze voorzitter) aan het woord;

Het organiseren van zo’n Tandemtocht is een beste uitdaging en je zult begrijpen dat dit geen karweitje voor één persoon is. Zo rond eind oktober beginnen we met de eerste vergadering en komt het bestuur bij elkaar. Dan worden de taken weer verdeeld en vervolgens vergaderen we eens per maand en op die manier krijgen de contouren van de Tandemtocht vorm. Dit doen we aan de hand van een “draaiboek” waarin vast staat wat, waar, wanneer en door wie de diverse taken/werkzaamheden gedaan moeten zijn. Eén van de eerste agendapunten is het vaststellen van de voorlopige route. Daarbij is het van belang dat er contact gelegd wordt met de gemeenten waar de route doorheen fietst. En dan maar hopen dat er niet ergens nog een ander evenement (bijvoorbeeld een wandeltocht) ons pad kruist. Dat overkwam ons tijdens de planning van derde tocht in 2018. Op het laatste moment moesten wij hierdoor een totaal andere route met alles erop en eraan uit de hoge hoed toveren. Andere niet minder belangrijke taken die gedaan moeten worden zijn onder andere;

-Waar kunnen we lunchen en waar zijn veilige rustpunten langs de route?

-Hoeveel tandems moeten er gehuurd worden?

-Waar wordt de bus gehuurd die zorgt dat de deelnemers op tijd van het station  opgehaald worden en ook weer op tijd de trein naar huis kunnen nemen?

-De lunch locatie en rustpunten moeten bemand worden.

-Alle vrijwilligers die constant onderweg zijn krijgen een lunchpakket 

-Waar kunnen we de benodigde tandems huren?

-De begroting is ook een “dingetje”.

En natuurlijk nog veel meer! Bijvoorbeeld streven we elk jaar naar ongeveer tachtig deelnemers maar daarvoor is het dan wel noodzakelijk om diverse marketingactiviteiten te ondernemen en om voortdurend de website (die vernieuwd is, wat vind je ervan?) bij de tijd te houden. Gelukkig zijn er veel enthousiaste vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen. Inmiddels hebben wij met z’n allen ruim 4 jaar ervaring opgedaan en zijn hard op weg naar ons eerste lustrum. Op zaterdag 23 mei aanstaande is het zover en daar verheugen wij ons enorm op. Maar voor het zover is…………………

Korte tijd voordat de tocht van start gaat, moeten alle vrijwilligers precies weten wat er vanaf de Start tot Finish van ze verwacht wordt. Eén van de belangrijkste onderdelen is het verkeer. Hoeveel verkeersbegeleiders moeten er ingezet worden om bijvoorbeeld de deelnemers te begeleiden waar dat nodig is? Bijvoorbeeld op drukke punten waar we moeten oversteken. En dan is het een grote uitdaging om voldoende voorrijders bij elkaar te krijgen. Gelukkig kunnen wij er zeker van zijn dat een groot aantal mensen ons al jaren trouw is. Maar…je weet maar nooit. Hopelijk zijn de weergoden ons net als voorgaande jaren welgezind. We gaan er van uit dat het ook dit jaar weer een pracht van een tocht wordt en ontmoeten je graag op 23 mei in Houtrust! 

=======================================================================================================================

Cees van den Heuvel (penningmeester)

Cees-v.d.Heuvel

Vertelt over een van zijn andere taken namelijk: Hoe organiseer je een Tandemtocht?

Mijn eerste contact met een tandemclub was ca. 7 jaar geleden, de voormalige stichting was op zoek naar voorrijders, en ik kreeg de vraag of ik mij aan wilde melden. Dat jaar daarop was ik opnieuw voorrijder, en een jaar later was er een nieuwe stichting “Stichting Tandemtocht Keistad” opgericht, waarin ik net als 4 andere bestuursleden een aantal taken kreeg toebedeeld. Eén van mijn taken was het uitzetten van de route, en een aantal zaken die daarbij te maken hebben. Omdat je met veel deelnemers bent, valt het natuurlijk niet mee om met iedereen rekening te houden als je een route gaat uitzetten. De ene deelnemer geeft de voorkeur aan een route door zoveel mogelijk bos, de andere fietst liever door de weilanden. Probeer daar maar eens een mooie mix in te vinden! Ik herinner mij het eerste jaar 2015 met een bijzonder voorval. De route was uitgezet, en deze zou worden “proefgereden” door een voorrijder met achter op de fiets een vrijwilliger met een visuele beperking. Vol goede moed gingen zij op pad, maar bij terugkomst kreeg ik meteen de wind van voren. Wat bleek; een deel van de route liep langs een vrij drukke verbindingsweg met veel autoverkeer. Het lawaai wat deze auto’s produceerden was iets te veel van het goede, dus ik kon de route meteen aanpassen. Als voorrijder had ik er nooit bij stil gestaan dat geluiden veel sterker binnen kunnen komen bij mensen met een visuele beperking, dus dat was meteen een mooi leermoment.

De route

Vaak werk ik met z.g. fietsknooppunten, maar het kan ook zijn dat daarvan afgeweken wordt. Achterliggende gedachte is een route van ongeveer 45 kilometer uit te stippelen waarbij er zoveel mogelijk door de natuur wordt gefietst, met zo min mogelijk overig verkeer. Als je dan af en toe naast elkaar kan fietsen is dat mooi meegenomen en kan je even met andere deelnemers contact maken. Van belang is om eerst een locatie uit te kiezen waar je tussen de middag met de hele groep van ca. 150 tot 200 man kunt lunchen. Dat is op zich al een uitdaging. Ik herinner mij het afgelopen jaar nog goed toen wij via Lage Vuursche fietsten. Voordat we een lunchlocatie gevonden hadden, waren er al drie locaties die om diverse redenen afvielen. Restaurant Groot Kievitsdal in Baarn hielp ons gelukkig uit de brand! Maar goed, zodra deze locatie vaststaat en er goede afspraken zijn gemaakt, kan de route uitgestippeld worden.  Vanaf het startpunt zoek je vervolgens nog een 1e pauzelocatie die ongeveer halverwege de lunchlocatie zit. Ook dat is altijd weer een uitdaging, maar tot nu toe is dat altijd nog aardig gelukt. Na de lunch is er dan nog een 3e pauzeplek, ook die moet net als de 1e aan een aantal eisen voldoen. Niet op de openbare weg, lekkere koffie of frisdrank (of water) en een kleine versnapering. En als we vervolgens aan het einde van de dag weer zonder calamiteiten (en liefst meteen beetje mooi weer) aankomen op de startlocatie, kunnen we weer terugkijken op een geslaagde dag.

Team.    

Het spreekt voor zich dat ik de route niet kan uitzetten zonder mijn collega-bestuurders. Vanaf oktober/november komen we regelmatig bijeen om van alles te regelen. Voor de route van de tocht is veiligheid een belangrijk item, maar ook het hele logistieke traject met inbegrip van begeleiders is van groot belang voor het welslagen van de tocht.

Met hartelijke en sportieve groet

Cees van den Heuvel

In 2025 vindt de tocht plaats op zaterdag 24 mei. Vanaf begin 2025 kan je je aanmelden.

Via deze knop kan je je hiervoor aanmelden.